Genocyd - Pamięci Ormian

21 października 2016 (piątek), godz. 19.00

GENOCYD 2016 – PAMIĘCI ORMIAN
 
KONCERT SYMFONICZNY
Współorganizator: Muzeum Niepodległości w Warszawie
Żalnik prawych i sprawiedliwych
 
   
 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej
Chór Filharmonii im. H. Wieniawskiego „Lutnia Lubelska”
Chór Politechniki Lubelskiej
Elżbieta Krzemińska – przygotowanie chórów
Katarzyna Duda – skrzypce 
Joanna Zawartko – sopran 
Leszek Skrla – baryton 
Zygmunt Rychert – dyrygent 
Program:
A. Chaczaturian – Koncert skrzypcowy d-moll
G. Faure – Requiem d-moll op. 48

Koncertowi towarzyszą:
Wystawa z zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie Ormianie Semper Fidelis

Przed trzema laty w programie Filharmonii Lubelskiej pojawił się koncert dedykowany pamięci ofiar 3 listopada 1943: Genocyd – moralne misterium milczenia. Wspominaliśmy wtedy mord na 42 tysiącach Żydów, więźniów obozów zgłady na Lubelszczyźnie. Rok później, w kolejnym wieczorze Tryptyk o kanonie nadziei uczciliśmy Grzegorza Peradze, Emiliana Kowcza i o. Maksymiliana Kolbe – duchownych, którzy w nazistowskich obozach dobrowolnie poświęcili własne życie by ratować współwięźniów.

W tym roku upamiętniamy jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii świata – masakrę Ormian mieszkających w imperium osmańskim. W latach 1915-1917 w dokonanych przez siły tureckie rzeziach i deportacjach ludności ormiańskiej życie straciło 1,5 mln ludzi. Był to pierwszy akt ludobójstwa w XX wieku.

Usłyszymy Koncert skrzypcowy d-moll Arama Chaczaturiana w interpretacji Katarzyny Dudy oraz Requiem Gabriela Fauré. Symfoników i chór poprowadzi jej dyrygent gościnny Zygmunt Rychert, partie solowe zaśpiewają Joanna Zawartki i Leszek Skrla.

Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa obrazująca retrospektywny przegląd historii Ormian Polskich, zorganizowana we współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie.