Aktualności
5 kwietnia: Koncert symfoniczny M. Zdunik/ W. Rodek
26 kwietnia: Koncert symfoniczny A. Świgut/ M. Błaszczyk