Jan Sęk

dr Jan Sęk

Dyrektor Naczelny Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Urodził się w woj. podkarpackim. Ukończył w 1971 studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 1982 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. W pierwszej połowie lat 70. był zatrudniony w urzędzie wojewódzkim, pełnił też funkcję zastępcy Naczelnika Powiatu Lubartów. Od 1975 jest pracownikiem naukowym Zakładu Badań Etnicznych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie.

W latach 1993-1997 sprawował mandat senatora III kadencji, piastował funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. Do 2003 zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (od 1999 jako zastępca przewodniczącego). W latach 2000-2008 - visiting profesor The Polish University Abroad (PUNO) w Londynie.
W latach 1989-1995 był współpracownikiem czasopisma Nowy Lud w Kurytybie. Od 2006 pełni funkcję prezesa Lubelskiego Klubu Polonijnego, którego był współzałożycielem w 1990. W latach 1994-1997 był wiceprezesem Rady Studiów Stosowanych Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie członkiem Rady Programowej TVP w Warszawie.
W 1995 zainicjował powołanie pisma Forum Polonijne, którego to w latach 1995-1996 był przewodniczącym Rady Programowej, a w okresie 1997-2001 - redaktorem naczelnym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (A.P.A.J.T.E.), członek honorowy Związku Polaków na Łotwie oraz Związku Polaków „Strzecha” w Austrii. Od 1999 roku - założyciel i prezes Fundacji Willa Polonia.
Wyróżniony licznymi nagrodami, m. in.: nagroda naukowa II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagroda im. Rui Barbosy I stopnia (1983), nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za skrypt pt. Polacy w świecie /współautor/ (1987), nagroda Lutecji i honorowe członkostwo A.P.A.J.T.E. (1998), The Ignacy Jan Paderewski Awards – Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki (2005). W 2007 został odznaczony medalem honorowym „Polonia Semper Fidelis”, a w roku 2009 otrzymał Nagrodę honorową „Fortiter et recte”. W październiku 2012 r. został powołany w skład Rady Muzeum przy Muzeum Niepodległości w Warszawie.