Męski Zespół Śpiewaczy "Pojezierze"

Męski Zespół Śpiewaczy Pojezierze - powołany do istnienia w 2004 r. w Uścimowie. W skład zespołu wchodzą mężczyźni z terenu gminy Uścimów. Śpiewacy kultywują tradycje muzyczne z obszaru Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Pieśni z tej krainy geograficznej pokazują przeplatające się wpływy tradycji Lubelszczyzny, Podlasie, Polesia oraz Ukrainy. Zespół posiadawswoim repertuarze utwory religijne, obrzędowe, weselne oraz dziecięce istniejącewtradycji ustnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Śpiewacy wykonują śpiewy bez towarzyszenia instrumentów pokazując autentyczny sposób ich wykonywania. Na terenie gminy Uścimów zachowało się wiele cennych zabytków kultury muzycznej przekazanych drogą ustnej tradycji przez najstarszych mieszkańców gminy m.in.: informatorem jest Józefa Mazur zamieszkująca w Głębokim. Cenne tradycje muzyczne zachowały się szczególnie obszarze pieśni kościelnych: maryjnych, kolęd, wielkopostnych, a szczególnie związanych z obrzędami przy zmarłych. Tradycja śpiewów przy zmarłych jest nadal żywo obecna w obrzędach ostatniego pożegnania w domu zmarłego. Zespół posiada w swoim repertuarze zarówno ludowe piosenki i przyśpiewki biesiadne jak i najstarsze pieśni obrzędowe i kościelne.
W ostatnim czasie zespół zebrał i utrwala tradycyjne zabawy, piosenki i wyliczanki dla dzieci, którebyły popularne na tereniegminy iwdużej mierze funkcjonują dotychczas. Zespół pracuje również nad wskrzeszeniem pieśni rosyjskich i ukraińskich, które są nadal żywo obecne w ludowej kulturze muzycznej regionu Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

 

10228.jpg