Elwira Śliwkiewicz-Cisak

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w klasie akordeonu prof. W. L. Puchnowskiego. Laureatka IV nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego w Białymstoku (1985). W 2013 roku postanowieniem Prezydenta RP nadano jej tytuł profesora sztuk muzycznych. Elwira Śliwkiewicz-Cisak prowadzi ożywioną działalność koncertową jako solistka i kameralistka, jak również z towarzyszeniem orkiestr w Polsce, na Litwie, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech  i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Współtworzy zespoły: El Duende (muzyka współczesna), Kwintet Tanguillo (tango argentyńskie), Świętokrzyski Duet Akordeonowy (muzyka współczesna, musette). Dokonała 18 prawykonań utworów muzyki współczesnej. Jej dokonania artystyczne zostały zarejestrowane na kilkunastu nośnikach elektronicznych CD. Jest autorką publikacji Sztuka transkrybowania na akordeon koncertowy na podstawie wybranych kompozycji Domenico Scarlattiego, Izaaka Albeniza, Astora Piazzolli, Henryka Wieniawskiego, Jana Sebastiana Bacha, Maurycego Moszkowskiego, ISBN 9788372707796 Polihymnia, Lublin 2010. Elwira Śliwkiewicz-Cisak jest zapraszana do Jury międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursów akordeonowych; jest wykładowcą na międzynarodowych i ogólnopolskich mistrzowskich kursach, warsztatach i seminariach dla akordeonistów (Polska, Litwa). Pełnione funkcje: konsultant akordeonu szkolnictwa artystycznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli szkół artystycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, doradca metodyczny - nominacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie, kierownik Zakładu Pedagogiki Instrumentalnej w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym UMCS. W latach 2015-2018 była członkiem Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w latach 2016-2018 Przewodniczącą Rady). Odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi (2009, 2004), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004), Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2013). Jest zatrudniona w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na stanowisku profesora zwyczajnego.