Sebastian Fabian Klonowic (1545 – 1602)

Lubelski poeta, tłumacz, kompozytor.
Jeden z najwybitniejszych poetów polsko-łacińskich przełomu renesansu i baroku.
Całe swe dorosłe życie spędził w kręgu wyznaczonym przez trzy miasta: Lublin, Lwów i Zamość. Urodził się ok. 1545 roku w Sulmierzycach (poznańskie). Był synem Jana Klona, dzierżawcy folwarku i młyna nad Odrą, oraz Anny z Pietrzałków. Podpisywał się łacińskim tłumaczeniem nazwiska: Acernus (acer – klon). Nim przybył do Lublina, gdzie od roku 1568 praktykował w kancelarii miejskiej, młodzieńcze lata spędził w węgierskim Pezinku (dziś: Pezinok na Słowacji) i w „Czeskim Kromołowie”, a także we Lwowie. Studiował w kolegium jezuickim w Kaliszu. Osiedlił się w Lublinie, gdzie ok. 1573 roku rozpoczął karierę urzędniczą w kancelarii miejskiej. W latach 1574-1582 pisarz miejski w Lublinie. W latach 1576-1582 prowadził sadową kancelarię wójta lubelskiego, a w 1583 został ławnikiem. W 1580 roku ożenił się z Agnieszką Wiślicką, córką ławnika i kupca lubelskiego. W 1585 roku od Józefa Wereszczyńskiego, biskupa kijowskiego i opata benedyktynów w Sieciechowie, otrzymał wójtostwa w Psarach i w tych dobrach założył wioskę Wólkę Józefowską, Z inspiracji Jana Zamojskiego został w roku 1589 kierownikiem szkoły w Zamościu. W roku 1592 objął urząd wójta Lublina, po dwóch latach, od roku 1594, burmistrza, a rok później od 1595 został mianowany dożywotnim rajcą. W roku 1594 popłynął Wisłą do Gdańska, a podróż tę opisał w poemacie Flis. Klonowic zmarł w szpitalu św. Łazarza w Lublinie 29 sierpnia 1602 roku i pochowany został w kościele św. Michała Archanioła.


Utwory:

  • Królów i książąt polskich zawarcie i opis (1576) – przekład Vitae regum Polonorum Klemensa Janickiego

  • Philtron (1582 ) - poemat łaciński

  • Victoria deorum. In qua continetur veri herois educatio – poemat łaciński o mitologicznym zwycięstwie bogów nad tytanami

  • Roxolania (1584) – poemat o życiu chłopów na Rusi

  • Żale nagrobne na ślachetnie urodzonego i znacznie uczonego męża pana Jana Kochanowskiego (1585) – cykl wierszy

  • Flis, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi (1595) – opis handlu wiślanego

  • Worek Judaszów to jest złe nabycie majętności (1600) – rymowany traktat prawniczy

  • Hebdomas, to jest Siedem tegodniowych piosnek wyjętych z pierwszych Ksiąg Moiżeszowych kapituły pierwszej, co którego dnia Pan Bóg stworzył i jako siódmego dnia odpoczynął, krótko zebranych przez Sebastyjana Klonowica z Sulimierzyc, pisarza ławicy lubelskiej, Kraków, druk Macieja Garwolczyka (1581)