Michał Balas

Jest uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie oraz stypendystą Fundacji Pro Musica Bona. Kształci się pod kierunkiem Profesora Stanisława Firleja. Regularnie uczestniczy w Międzynarodowych Kursach Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, a także kursach mistrzowskich organizowanych przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Michał jest laureatem dziewięciu I nagród krajowych i międzynarodowych konkursów wiolonczelowych, w tym m.in. I nagrody oraz Grand Prix (z zespołem) Ogólnopolskich Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej. Ostatni sukces młodego wiolonczelisty to I nagroda i szereg wyróżnień oraz nagród dodatkowych Młodzieżowego Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu (grudzień 2016). Występował jako solista z orkiestrami Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie,  Filharmonii Kaliskiej, a także Orkiestrą PSM II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie. Ostatnio Michał po raz kolejny zakwalifikował się do udziału w prestiżowych międzynarodowych kursach muzycznych Morningside Music Bridge, które w lipcu 2017 roku odbędą się w New England Conservatory of Music w Bostonie (USA). Michał gra na wykonanej dla niego wiolonczeli zakopiańskiego lutnika Pawła Migla.