Michał Balas

Ma 17 lat i jest uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie oraz stypendystą Fundacji Pro Musica Bona. Kształci się pod kierunkiem Profesora Stanisława Firleja. Uczestniczy regularnie w Międzynarodowych Kursach Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, a także w kursach i warsztatach mistrzowskich organizowanych przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Michał jest laureatem pierwszych nagród dwunastu krajowych i międzynarodowych konkursów dla młodych muzyków. Ostatnimi sukcesami wiolonczelisty są: Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego Centrum Edukacji Artystycznej (kwiecień 2019), I nagroda podczas Młodzieżowego Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu (grudzień 2018) oraz I nagroda i nagroda specjalna podczas „The Johansen International Competition for Young String Players” w Waszyngtonie, USA (marzec 2018). W latach 2014/2015 był stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Brał udział w prestiżowych kursach Morningside Music Bridge w Kanadzie (Calgary, 2015), USA (Boston, 2017) i w Polsce (Warszawa, 2018). Koncertował jako solista z orkiestrami: Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Podkarpackiej, Filharmonii Kaliskiej, a także Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim w Niemczech, Apollo Orchestra w USA oraz Orkiestrą PSM II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie. Jest laureatem Programu Stypendialnego Młoda Polska 2019.