Mariusz Dubaj

Prof. UMCS dr hab. Mariusz Dubaj (ur. 1959 w Krasnymstawie), kompozytor, teoretyk muzyki, pianista, organizator życia muzycznego. W zakresie kompozycji konsultował się początkowo z Ignacym Lipczyńskim i Włodzimierzem Dębskim. Jest absolwentem z wyróżnieniem jednej z lubelskich szkół muzycznych w klasie fortepianu Teresy Księskiej-Falger. Z wyróżnieniem ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku w zakresie teorii muzyki (praca magisterska o „Makrokosmosie” amerykańskiego kompozytora George’a Crumba, promotor Prof. Marek Podhajski, pierwsza nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Akademii Muzycznych) oraz kompozycji w klasie Prof. Eugeniusza Głowskiego. Fortepian w gdańskiej uczelni muzycznej studiował pod kierunkiem Prof. Jerzego Sulikowskiego oraz Prof. Włodzimierza Wiesztordta. Doktorat z kompozycji oraz habilitację z kompozycji i teorii muzyki uzyskał w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem Prof. Marka Stachowskiego – wybitnego ucznia Krzysztofa Pendereckiego oraz wieloletniego rektora tej uczelni. Od 1987 roku konsultował się m.in. z Witoldem Lutosławskim. Jest laureatem wielu nagród i konkursów w kraju i za granicą, w tym m.in. „Złotych Karpi” Krasnystaw 2000, trzykrotnie Nagród II stopnia Rektora UMCS, Medalu 700-lecia Lublina, Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” wręczonego na Zamku Królewskim w Warszawie w 2015 roku. Jego utwory były wielokrotnie wykonywane w Polsce i wielu krajach świata (Anglia, Dania, Francja, Grecja, Niemcy, Holandia, Japonia, Portugalia, Węgry, Włochy, Ukraina, USA), nagrywane na płyty (m.in. DUX, Polskie Radio, Filharmonia Lubelska), wydawane drukiem (m.in. PWM, POLIHYMNIA). Jest współorganizatorem krasnostawskiej szkoły muzycznej oraz inicjatorem nazwania jej imieniem Witolda Lutosławskiego, powołania Lubelskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich oraz cyklu koncertów kompozytorów lubelskich o nazwie AKORD (w latach 1988-2015 piętnaście edycji), nazwania refektarza przy Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie imieniem Ignacego Lipczyńskiego. Obecnie pełni funkcję Prezesa Lubelskiego Oddziału ZKP. Jest autorem rekonstrukcji „Mazurka Dąbrowskiego” z refrenem w opracowaniu Fryderyka Chopina (PWM 1999). Skomponował wiele utworów symfonicznych, kameralnych, chóralnych, solowych (w tym głównie fortepianowych), elektronicznych oraz piosenek i opracowań. Pisze także wiersze i aforyzmy (ok. 30 tysięcy). Wśród jego kompozycji związanych ze sztukami plastycznymi wymienić można m.in. „Reprodukcje” na fortepian (tomy I i II) inspirowane malarstwem holenderskim oraz „Kompozycję Jubileuszową III” na instrument elektroniczny według obrazu Leona Tarasewicza, zaprezentowaną w roku 2000 podczas Jubileuszu 15-lecia lubelskiej Galerii Białej.

Mariusz Dubaj (fot. Ewa M. Zarzycka)