Camerata Lubelska

Kameralny zespół wokalno-instrumentalny powołany został przy Wydziale Artystycznym UMCS w październiku 2001 roku z inicjatywy muzykologa, pracownika dydaktycznego KUL i UMCS, wybitnego chórmistrza, dyrygenta, wieloletniego animatora życia muzycznego Lublina, prof. Kazimierza Górskiego. Założyciel zespołu zmodyfikował swoje znakomite działania na polu chóralistyki akademickiej i dostosował je do potrzeb kameralnego muzykowania. Zespół tworzą śpiewacy różnych profesji, z wieloletnią praktyką wokalną, w wielu przypadkach wywodzący się z akademickiego środowiska chóralnego Lublina. Kameralne muzykowanie umożliwia sięganie po utwory zapomniane, rzadko wykonywane lub odnalezione. Szczególne osiągnięcia lubelskich artystów to: promowanie rodzimej twórczości barokowej i oświeceniowej, takich kompozytorów jak Józef Zeidler, Jan Wański, Szymon Ferdynand Lechleitner, współpraca ze środowiskiem współczesnych kompozytorów lubelskich, jak Andrzej Nikodemowicz, Mieczysław Mazurek, Rafał Rozmus. Wysoki poziom artystyczny, o jaki zabiega nieustannie Camerata Lubelska, jest wypadkową wielu czynników, takich jak doskonalenie warsztatu wokalnego i troska o stylową i wymiar realizowanych projektów, na które składają się: muzyka, słowo i obraz. Dzięki współpracy z solistami – wokalistami, instrumentalistami, a także aktorami i dyrygentami Camerata tworzy zespół muzykujących artystów. W okresie 17-letniego istnienia Camerata Lubelska trwale wpisała się w krajobraz muzyczny, stając się zespołem rozpoznawalnym i identyfikowanym z Lublinem w perspektywie ogólnopolskiej. Poprzez swoje nietuzinkowe projekty muzyczne oraz udział w wielu cyklicznych imprezach artystycznych zespół pozyskał stałe grono słuchaczy i wypracował atrakcyjną formułę promowania sztuki wysokiej.

Honorowe wyróżnienia
Medal 700-lecia Miasta Lublin – za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców, za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina (2017). Nagroda Prezydenta Miasta Lublin – w uznaniu zasług na rzecz promowania rodzimej twórczości barokowej i oświeceniowej oraz upowszechnianie dorobku współczesnych lubelskich kompozytorów, za pełną pasji i kunsztu stylową interpretację dzieł muzycznych oraz organizację wydarzeń kulturalnych na najwyższym poziomie artystycznym (2017). Dyplom uznania Wojewody Lubelskiego – za stworzenie profesjonalnego zespołu muzykujących artystów będących wizytówką Lublina i województwa lubelskiego, promowanie rodzimej twórczości barokowej i oświeceniowej, efektywną i rzetelną współpracę ze środowiskiem wybitnych współczesnych kompozytorów, instrumentalistów i solistów lubelskich, za wysoki poziom artystyczny, interpretację wykonywanych dzieł oraz wielopłaszczyznowy wymiar realizowanych projektów (2017).