Bogdan Narloch

Studia muzyczne odbył w klasie organów prof. Leona Batora w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Brał udział w wielu kursach interpretacji muzyki organowej, m.in. u Milana Šlechty w Pradze, Guy Boveta, U. Spang-Hansena. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora „Międzynarodowego Festiwalu Organowego” w Koszalinie. W latach 1995-2014 wspólnie z prof. Markiem Toporowskim organizował coroczne „Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzyki Organowej”, odbywające się pod patronatem Ministra Kultury. Prowadziło je wielu wybitnych europejskich organistów. Jest doktorem habilitowanym, profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuki w Szczecinie, prowadzi też klasę organów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Jego aktywna działalność koncertowa obejmuje recitale solowe, muzykę kameralną i koncerty z orkiestrami. Występował w kraju i za granicą (Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Izrael, Litwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy). W swoim dorobku posiada kilka nagrań CD m. in. prezentując historyczne organy i muzykę organową Pomorza. Poza działalnością artystyczną zajmuje się też historycznym budownictwem organowym, współpracując w tym zakresie z Urzędem Ochrony Zabytków.
W roku 2018 Bogdan Narloch w uznaniu swojego wszechstronnego dorobku otrzymał nagrody: „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz „Koszaliński Orzeł” Prezydenta Miasta Koszalina.