Przesłuchania do Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej

Szanowni Państwo,

Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie zaprasza osoby zainteresowane na przesłuchania na stanowiska:

 

SKRZYPCE

Program przesłuchań:

J.S. Bach – Sonaty i Partity – dwie kontrastujące części
W. A. Mozart – Wybrany koncert skrzypcowy: G-dur (KV 216), D -dur (KV 218) lub A-dur (KV 219) – część I z kadencją
utwór dowolny
czytanie a'vista

Partie orkiestrowe
W. A. Mozart – Symfonia Es-dur KV 543 , cz. IV, do t. 42
R. Schumann – II Symfonia, cz.II , do t. 54
J. Brahms – IV Symfonia, cz. III, do t.62
M. Karłowicz – Stanisław i Anna Oświecimowie, do t. 16
R. Strauss – Don Juan, do t. 64


 

ALTÓWKA

Program przesłuchań:
K. Stamitz – I Koncert na altówkę D-dur, część I z kadencją
lub F. A. Hoffmeister – Koncert na altówkę D–dur, część I z kadencją
J. S. Bach – 2 części (kontrastujące) z wybranej Suity wiolonczelowej z wyłączeniem części Preludium
lub M. Reger – 2 części (kontrastujące) z wybranej Suity na altówkę
utwór dowolny
czytanie a'vista

Partie orkiestrowe:
W.A. Mozart – Symfonia nr 40 g -moll KV 550 cz.I t. 105-133; cz.II t. 1-14.
P. Czajkowski – VI Symfonia op .74 – cz. I t. 19-62, cz. III t. 1-29
P. Czajkowski – V Symfonia op.64 – cz. III t. 80-88, t. 105-126, t. 134-144
H. Berlioz – Symfonia fantastyczna op.14 cz. I dziesiąty takt po nr 12 do nr 14; czwarty takt po nr 16 do ósmego taktu przed nr 19; cz. II nr 28 – nr 29, szósty takt po nr 36 do końca
J.S. Bach – III Brandenburski G dur BWV 1048 cz. III, t.29-48.
E. Grieg – Suita z Czasów Holberga op.40 Rigaudon głos górny


 

KONTRABAS

Program przesłuchań:
K. Ditters von Dittersdorf – Koncert kontrabasowy E-dur cz. I z kadencją (dowolną) lub J.B. Vanhal – Koncert kontrabasowy D-dur cz. I z kadencją.
Hans Fryba – Preludium z „Suity w dawnym stylu” na kontrabas solo lub dowolne preludium z ze suit na wiolonczelę J. S. Bacha.
dowolny utwór kantylenowy
czytanie a'vista

Partie orkiestrowe (kontrabas 4-strunowy):
W. A . Mozart – Symfonia nr 40 g-moll, cz. I, takty 114-138; 191-217 cz. IV takty 33-50, 175-189
L. van Beethoven – V Symfonia c-moll, cz. II litera C – dziesięć taktów do fermaty, cz. III, takty 1-18; 44-100; 140-213
L. v. Beethoven – IX Symfonia d-moll, recytatywy przed IV częścią, takty 8-163,
L. v. Beethoven – III Symfonia Es-dur, cz. III, takty 14-69
G. Mahler – II Symfonia, cz. I, pierwsza strona.

 

Termin przesłuchania:
  27 lutego 2020, godz. 13.00
(sala koncertowa Filharmonii)

CV, list motywacyjny oraz informację
o wybranych utworach należy
przesłać na adres e-mail:
przesluchania.orkiestra@gmail.com

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 22 lutego 2020