Zespół Muzyki Dawnej Konfraternia Caper Lublinensis


Niedziela, 18 lutego 2018, godz. 17:00
Bilety 30, 25, 20 zł
Sala koncertowa FL

 

 Robert Bachara - skrzypce, prowadzenie

soliści Zespołu Muzyki Dawnej Konfraternia Caper Lublinensis

Katarzyna Kmieciak - skrzypce

Katarzyna Szewczyk - skrzypce

Agata Jastrzębska - skrzypce

Katarzyna Litwiniuk - skrzypce

Debora Kramarek - skrzypce

Agata Habera - skrzypce

Basso continuo:

Teresa Kamińska - wiolonczela

Piotr Młynarczyk - viola da gamba

Maurycy Raczyński - klawesyn

 

Program:

Heinrich Ignaz Franz von Biber - Harmonia artificioso-ariosa