Wielki Koncert Wielkanocny


Piątek, 06 kwietnia 2018, godz. 19:00
Bilety 30, 25, 20 zł
Sala koncertowa FL

Zespół Muzyki Dawnej Konfraternia Caper Lublinensis

Chór Filharmonii im. H. Wieniawskiego Lutnia Lubelska

 

Przemysław Fiugajski - dyrygent

Olga Pasiecznik - sopran

Jakub Jan Monowid - kontratenor

Sylwester Smulczyński - tenor

Andrzej Klimczak - bas

Elżbieta Krzemińska - przygotowanie chóru

 

Program:

G. F. Haendel - „Mesjasz”

Zespół Muzyki Dawnej Konfraternia Caper Lublinensis

Chór Filharmonii im. H. Wieniawskiego Lutnia Lubelska

 

Przemysław Fiugajski - dyrygent

Olga Pasiecznik - sopran

Jakub Jan Monowid - kontratenor

Sylwester Smulczyński - tenor

Andrzej Klimczak - bas

Elżbieta Krzemińska - przygotowanie chóru

 

Program:

G. F. Haendel - „Mesjasz”

Zespół Muzyki Dawnej Konfraternia Caper Lublinensis

Chór Filharmonii im. H. Wieniawskiego Lutnia Lubelska

 

Przemysław Fiugajski - dyrygent

Olga Pasiecznik - sopran

Jakub Jan Monowid - kontratenor

Sylwester Smulczyński - tenor

Andrzej Klimczak - bas

Elżbieta Krzemińska - przygotowanie chóru

 

Program:

G. F. Haendel - „Mesjasz”