Koncert Muzyki Dawnej: Mała nocna muzyka i inne serenady


Sobota, 11 maja 2019, godz. 19:00
Bilety 20 i 15 zł
Sala koncertowa FL

Koncert Muzyki Dawnej

Mała Nocna Muzyka i inne serenady

Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej
Dominik Mielko – dyrygent

Program:
Wolfgang Amadeusz Mozart – Eine kleine Nachtmusik KV 525
Joseph Haydn – Divertimento G-dur Hob. II:2
Wolfgang Amadeusz Mozart – Adagio i fuga c-moll KV 546
Wolfgang Amadeusz Mozart – Serenata notturna nr 6 KV 239
 

Klasycy znów w Filharmonii !
Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej pod dyrekcją Dominika Mielko w klasycznym repertuarze wiedeńskich mistrzów. W programie muzyka Josepha Haydna i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Doskonałość formy i przejrzystość faktury muzycznej  przy jednoczesnej kunsztownej estetyce to tylko niektóre z cech muzyki epoki klasycyzmu. Serdecznie zapraszamy !

Wielu komentatorów uznaje Serenadę G-dur nr 13 KV 525 za najpopularniejsze dzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta. Powszechna znajomość I tematu I części (Allegro) nawet wśród „niemuzycznej” publiczności świadczy o fenomenie muzyki Mozarta, która zagościła w świadomości człowieka stając się symbolem wielkiego dorobku kultury europejskiej. Serenada Eine kleine Nachtmusik została napisana w Wiedniu 1787 roku, cztery lata przed śmiercią kompozytora, w czasie, gdy Mozart pracował nad operą Don Giovanni. Czteroczęściowa w swej budowie (I. Allegro, II. Romanca: Andante, III. Menuet: Allegretto, IV. Rondo: Allegro) charakteryzuje się niezwykle pogodnym charakterem pomimo niełatwej sytuacji kompozytora w ostatnich latach jego życia.

Partner Filharmonii