Koncert Muzyki Dawnej: Mała nocna muzyka i inne serenady


Sobota, 11 maja 2019, godz. 18:00
Bilety 20 i 15 zł
Sala koncertowa FL

 

Ten koncert już się odbył.Koncert Muzyki Dawnej

Mała Nocna Muzyka i inne serenady

Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej
Dominik Mielko – dyrygent

Program:
Wolfgang Amadeusz Mozart – Eine kleine Nachtmusik KV 525
Feliks Mendelssohn-Bartholdy – Symfonia D-dur na orkiestrę smyczkową nr 2 MWV N 2
Wolfgang Amadeusz Mozart – Adagio i fuga c-moll KV 546
Wolfgang Amadeusz Mozart – Serenata notturna nr 6 KV 239
 

Klasycy ponownie w Filharmonii !
Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej pod dyrekcją Dominika Mielko w klasycznym repertuarze wiedeńskich mistrzów. W programie muzyka Feliksa Mendelssohna-Bartholdy'ego i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zespół tworzą młodzi ludzie – soliści z całej Polski, entuzjaści muzyki dawnej wykonujący ją na specjalnych, barokowych instrumentach muzycznych. Tego wieczoru wystąpią w koncercie „Mała nocna muzyka i inne serenady”.

Dlaczego nocna muzyka? W XVIII wieku popularnym gatunkiem muzycznym stała się serenada (wł. serenata), grana przeważnie na ulicach, czy w ogrodach publicznych. Z języka włoskiego oznaczała właśnie typ utworu granego wieczorem, stąd jej charakter – taneczny, czy śpiewny i powolny. Wielu kompozytorów ulegało ówczesnym tendencjom i oddawało się kompozycji tego gatunku z samym J. Haydnem, czy W.A. Mozartem na czele (np. słynna Eine kleine Nachtmusik KV 525 [dosł. Mała nocna muzyka]), nazywając go również divertimento lub cassazione (kasata). Wielu komentatorów uznaje tę serenadę G-dur, nr 13, KV 525 Mozarta za jego najpopularniejsze dzieło. Powszechna znajomość I tematu I części (Allegro) nawet wśród „niemuzycznej” publiczności świadczy o fenomenie muzyki Mozarta, która zagościła w świadomości człowieka stając się symbolem wielkiego dorobku kultury europejskiej. Serenada Eine kleine Nachtmusik została napisana w Wiedniu 1787 roku, cztery lata przed śmiercią kompozytora, w czasie, gdy Mozart pracował nad operą Don Giovanni. Czteroczęściowa w swej budowie (I. Allegro, II. Romanca: Andante, III. Menuet: Allegretto, IV. Rondo: Allegro) charakteryzuje się niezwykle pogodnym charakterem pomimo niełatwej sytuacji kompozytora w ostatnich latach jego życia.
Tło powstania Adagia i Fugi c-moll pozostaje do tej pory nieznane. Wiadomo jednak, analizując twórczość kompozytora, iż dzieło powstało w okresie, kiedy Mozart komponował swoje znaczące utwory kontrapunktyczne. W tym samym roku napisał też pięcioczęściową fugę C-dur do finału swojej symfonii (Symfonia nr 41 KV 551).
Serenata notturna nr 6 KV 239 została napisana w 1776 roku w Salzburgu – rodzinnym mieście Mozarta. Miał on wtedy 20 lat. W charakterystyczny sposób dla gatunku serenady, składa się z luźno ze sobą połączonych części, często tanecznych (np. menuet): Marsz (Maestoso), Menuet, Rondo (Allegretto).

 

 

 

Partner Filharmonii