450. rocznica Unii Lubelskiej: M. Górecki „Missa” (prawykonanie światowe)


Niedziela, 30 czerwca 2019, godz. 17:00
Bilety – koncert zamknięty

 

Ten koncert już się odbył.450. rocznica Unii Lubelskiej

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej
Chór Kameralny Filharmonii Lubelskiej
Chór Filharmonii Lwowskiej „Gloria”
Chór „Capella Sonorus ” z Mińska
Chór Mieszany Szkoły Katedralnej w Rydze
Chór Akademii Muzyki i Teatru w Wilnie
Vytautas Juozapaitis – baryton
Wojciech Rodek – dyrygent

Program:
Mikołaj GóreckiMissa na baryton solo, chór mieszany i orkiestrę (prawykonanie światowe)

Ukoronowaniem uroczystych jubileuszowych działań związanych z 75-leciem Filharmonii Lubelskiej będzie koncert w dniu 30 czerwca 2019 r., na którym zabrzmi „Missa” Mikołaja Góreckiego. Utwór został zamówiony przez Marszałka Województwa Lubelskiego z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej. Znakomity polski kompozytor, syn słynnego Henryka Mikołaja Góreckiego, laureat licznych nagród na międzynarodowych konkursach kompozytorskich, uważany jest za jednego z najciekawszych współczesnych twórców. Dla Instytucji będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat.

 

Chór „Capella Sonorus” (Choir „Capella Sonorus”)
Mińsk, Białoruś
Dyrektor Artystyczny: Alexander Humala

Zespół wchodzący w skład „Honorowego Zespół Republiki Białorusi Regionu Mińskiego”, założonego w 1992 przez Alexieja Shuta na wzór kapel dworskich z przełomu XVII-XVIII w. W jego ramach obok chóru działa orkiestra a także grupa solistów. Chór wykonuje zróżnicowany repertuar, od muzyki dawnej a cappella po oratoria i opery, aktywnie współpracuje z młodymi kompozytorami muzyki nowoczesnej i promuje kulturę Białorusi. Zespół brał udział w licznych festiwalach w Polsce, Rosji, Niemczech, Francji, Danii, Norwegii, Serbii, Hiszpanii, Portugalii oraz we Włoszech. W 2015 roku chór został członkiem „Narodowego Zespołu Republiki Białorusi”. Od 2013r. Dyrektorem Artystycznym jest Alexander Humala, dyrygent wykształcony w Mińsku oraz Rotterdamie, laureat wielu konkursów i nagród, w tym rządu Holandii za osiągnięcia artystyczne, Prezydenta Białorusi oraz Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej.

Chór Mieszany Szkoły Katedralnej w Rydze
(Mixed Choir of Riga Cathedral School)
Ryga, Łotwa
Dyrektor Artystyczny: Jurgis Cabulis

Chór powstał w 1996 roku jako kolejny, obok chóru chłopięcego i żeńskiego, zespół szkoły przy Katedrze Ryskiej i odgrywa ogromną rolę w szkoleniu dyrygentów łotewskich. Początkowo  składa się z uczniów szkół średnich, obecnie śpiewają w nim również studenci wydziału dyrygentury oraz wydziału wokalnego. Misją chóru jest działanie kreatywne na rzecz środowiska muzycznego Łotwy, ujednolicające szkolenie zawodowych śpiewaków i dyrygentów. Chór prezentuje niezwykle wysoki poziom, co pozwala mu brać udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych w kraju i za granicą, jak również o charakterze medialnym, np. koncerty promujące ogólnokrajowe akcje ochrony środowiska a także dosyć zaskakujące, jak np. wspólny koncert z zespołem Rammstein. Chór wykonuje szeroki repertuar, z którym koncertuje aktywnie w Kraju. Regularnie jest gościem festiwali w Stanach Zjednoczonych.
Chórem kieruje Jurgis Cabulis, jeden z najlepszych dyrygentów młodego pokolenia, laureat licznych nagród na międzynarodowych konkursach dyrygenckich i chóralnych, który jest znakomitym przykładem systemu kształcenia chóralnego na Łotwie, powszechnie uznanego za jeden z najlepszych na świecie.

Chór Akademii Muzyki i Teatru w Wilnie
(Choir of Musical and Theatre Academy in Vilnus)
Wilno, Litwa
Dyrygent: Gintautas Venislovas

Wśród wielu zespołów artystycznych Wydziału Muzycznego Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru w Wilnie można wyróżnić Chór Mieszany złożony w całości ze studentów dyrygentury chóralnej oraz śpiewu. Prowadzony jest przez jednego z najwybitniejszych litewskich dyrygentów, kompozytorów i pedagogów prof. Gintautasa Venislovasa, który prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju oraz za granicą, uświetniając również uroczystości Państwowe. Chór wykonuje dzieła a cappella oraz oratoryjne i kantatowe, jak również jest chórem warsztatowym dla międzynarodowych kursów dyrygenckich w Wilnie.  Jest również zaangażowany w obchody rocznicy 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej i blisko współpracuje na tym polu z Filharmonią Lubelską, stanowiąc piękną wizytówkę artystyczną Litwy.

Chór Filharmonii Lwowskiej „Gloria”  
(Lviv Philharmonic Choir „Gloria”)
Lwów, Ukraina
Dyrektor Naczelny i Artystyczny: Volodymyr Syvokhip

Chór Kameralny Gloria został założony we Lwowie na początku lat 90-tych. Chór był jednym z pierwszych zespołów, który odrodził ukraińską muzykę religijną XVII i XVIII wieku, która była prawie całkowicie zakazana na Ukrainie przez władze radzieckie od lat 20-tych do 80-tych. Zachodnia muzyka kościelna i dzieła, które nigdy lub rzadko były wykonywane na Ukrainie, stały się wyróżniającym się elementem jego repertuaru. Chór dokonał pierwszego nagrania niepublikowanej opery Alcide XVIII-wiecznego kompozytora Dmitra Bortniańskiego. Aktywnie koncertuje w kraju i zagranicą.
Od 1999 roku dyrektorem artystycznym i dyrygentem chóru jest Wołodymyr Syvokhip, który obecnie jest również Dyrektorem Naczelnym Filharmonii Lwowskiej. Jako wybitny dyrygent i muzykolog od jest wyróżniającą się postacią ukraińskiej sceny muzycznej. Jest wielokrotnie nagradzanym artystą, w tym Nagrodą Honorowego Artysty Ukrainy.

 
Ukoronowaniem uroczystych jubileuszowych działań związanych z 75-leciem
Filharmonii Lubelskiej będzie koncert w dniu 30 czerwca 2019 r., na którym zabrzmi
„Msza” Mikołaja Góreckiego. Utwór został zamówiony przez Marszałka Województwa
Lubelskiego z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej. Znakomity polski kompozytor, syn
słynnego Henryka Mikołaja Góreckiego, laureat licznych nagród na międzynarodowych
konkursach kompozytorskich, uważany jest za jednego z najciekawszych współczesnych
twórców. Dla Instytucji będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat.
Ukoronowaniem uroczystych jubileuszowych działań związanych z 75-leciem
Filharmonii Lubelskiej będzie koncert w dniu 30 czerwca 2019 r., na którym zabrzmi
„Msza” Mikołaja Góreckiego. Utwór został zamówiony przez Marszałka Województwa
Lubelskiego z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej. Znakomity polski kompozytor, syn
słynnego Henryka Mikołaja Góreckiego, laureat licznych nagród na międzynarodowych
konkursach kompozytorskich, uważany jest za jednego z najciekawszych współczesnych
twórców. Dla Instytucji będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat.
Ukoronowaniem uroczystych jubileuszowych działań związanych z 75-leciem
Filharmonii Lubelskiej będzie koncert w dniu 30 czerwca 2019 r., na którym zabrzmi
„Msza” Mikołaja Góreckiego. Utwór został zamówiony przez Marszałka Województwa
Lubelskiego z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej. Znakomity polski kompozytor, syn
słynnego Henryka Mikołaja Góreckiego, laureat licznych nagród na międzynarodowych
konkursach kompozytorskich, uważany jest za jednego z najciekawszych współczesnych
twórców. Dla Instytucji będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat.

Miejsce – Centrum Spotkanie Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1

 

Zapraszamy na telewizyjne retransmisje koncertu

Niedziela, 30.06.2019, TVP1, godz. 23.15
Poniedziałek, 1.07.2018, TVP Lublin, godz. 20.00

 

 

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Lubelskie. Smakuj Życie!