Koncert Muzyki Dawnej: G.P. Palestrina / M. Zieleński


Piątek, 18 października 2019, godz. 19:00
Bilety – 15, 20, 30 zł
Sala koncertowa FL

Perły renesansu

Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej 
Chór Kameralny Filharmonii Lubelskiej 
Dawid Jarząb – dyrygent 

Program: 
Giovanni Pierluigi da Palestrina – Missa Sine Nomine 
Mikołaj Zieleński – Offertoria et Communiones

Partner Filharmonii