Zespół Muzyki Dawnej „Konfraternia Caper Lublinensis”

Sezon artystyczny 2016/17 w Filharmonii Lubelskiej przyniósł istotne novum. Było nim sfinalizowanie starego marzenia Dyrektora o powołaniu do życia zespołu muzyki dawnej i tym samym poszerzenie spectrum możliwości twórczych filharmoników. Taki plan jest w praktyce niezmiernie trudny do wykonania ponieważ konieczne jest iunctim w postaci specjalistycznej wiedzy z zakresy kultury i obyczajów wieków minionych oraz muzyki historycznej na poziomie akademickim, a także posiadania autentycznych instrumentów z epoki lub ich wiernych lutniczych kopii.

Od kilkunastu lat takich pasjonatów i to o ugruntowanych umiejętnościach zaczęło skokowo przybywać zarówno w Polsce, jak i Europie. Nie jest jednak to li tylko moda. Widać wyraźnie, że licząca się część młodszej generacji muzyków opuszczających mury uczelni muzycznych pragnie przyporządkować swoją karierę zawodową promowaniu utworów muzycznych sprzed kilku wieków. Pamiętać ponadto trzeba, że wiele cennych kompozycji pozostało w rękopisach i okrywa je patyna zapomnienia. Dopiero teraz, po całych dekadach niebytu czeka na swe prawykonania! Nawet w naszym mieście szczycącym się słynnym Janem z Lublina autorem znanej powszechnie Tabulatury, wiele w tej materii pozostało do zrobienia.

Powyższa uwaga dotyczy nawet tak powszechnie znanych osób jak pisarz Sebastian Klonowic. W każdym podręczniku historii literatury staropolskiej zamieszczana jest o nim obszerna wzmianka, akcentująca wagę jego utworów dla dziedzictwa narodowego. Od niedawna wiemy iż był również interesującym kompozytorem. Po ponad 400 latach jego kompozycje zostały przywrócone do życia, a nawet nagrano je na płytę w 2010 roku przez zespół Ars Nova z Krakowa z towarzyszeniem solistów i chóru.

Przez pamięć o tym słynnym twórcy, członku Konfraternii Literackiej przy Kościele pw. Św. Ducha, przypominając dokonania cechów i bractw muzyków lubelskich w czasach I Rzeczpospolitej oraz nawiązując zarazem do herbu miasta, opatrzyliśmy nowo założoną orkiestrę kameralną nazwą Konfraternia Caper Lublinensis.

Zdając sobie sprawę z wagi i rangi problemu nabór do zespołu został przeprowadzony w kilku turach w drodze konkursów. Część z jego członków zadebiutowało już na naszej sali koncertowej w dniu 10 września 2016 r. Formalna jednak inauguracja pracy pełnego składu miała miejsce 16 grudnia 2016 r.

Dominik Mielko – dyrygent

Katarzyna Szewczyk - skrzypce 

Debora Kramarek - skrzypce 

Katarzyna Kmieciak – skrzypce

Agata Habera - skrzypce

Agata Jastrzębska - skrzypce

Ewa Żołyniak - Adamska - skrzypce

Anna Stankiewicz – altówka

Katarzyna Litwiniuk - altówka

Piotr Młynarczyk - viola da gamba

Teresa Kamińska - wiolonczela

Aleksandra Rybak - Żymła - wiolonczela

Marcel Niedźwiecki - kontrabas

Karolina Zych - flet

Tytus Wojnowicz – obój

Jan Hutek - obój

Dominika Stencel - róg naturalny

Mateusz Cendlak - róg naturalny

Maurycy Raczyński - klawesyn