Fasada Filharmonii

SPRZEDAŻ BILLBOARDÓW

Szanowni Państwo,

Filharmonia  im. H. Wieniawskiego w Lublinie ul . Curie–Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin informuje o sprzedaży  2 billboardów:

  1. Billboard o wymiarach 528×248 cm, wys. około 180 cm, umiejscowiony przy ul. Elsnera, na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”;
  2. Billboard o wymiarach 498×237 cm, wys. około 180 cm, umiejscowiony przy ul. Jana Pawła II od ul. Nadbystrzyckiej na prywatnej nieruchomości.

Osoby zainteresowane proszone są  o złożenie oferty z wykorzystaniem załączonego wzoru formularza oferty zakupu i przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
e-mail: zamowienia@filharmonialubelska.pl do dnia 31.03.2021 r. do godz. 12:00 (oferty niekompletne oraz złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do Sprzedającego. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej doręczenia Sprzedającemu, decyduje data i godzina dotarcia przesyłki na adres e- mailowy Sprzedającego, a nie data wysłania przesyłki ze skrzynki pocztowej (e-mail) Oferenta).

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający będzie stosował kryterium cena – 100%.

Formularz Oferty zakupu

×
×

Koszyk

Skip to content