FILHARMONIA LUBELSKA POSZUKUJE SPECJALISTY DS. BHP

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. BHP

Data ogłoszenia: 5.01.2022 r.

Termin składania dokumentów: 12.01.2022 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Nadzór nad warunkami pracy oraz przestrzeganiem przepisów i zasad w Filharmonii Lubelskiej,
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z BHP i PPOŻ, zgodnie z regulacjami prawnymi,
 • Tworzenie standardów BHP i PPOŻ, udział w opracowywaniu i wdrażaniu wymaganych instrukcji i procedur zgodnych z wymogami prawnymi,
 • Inicjowanie projektów i nowych rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy,
 • Organizacja i prowadzenie niezbędnych szkoleń dla pracowników z dziedziny BHP i PPOŻ,
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych w zakresie BHP i PPOŻ,
 • Współpraca i wsparcie merytoryczne kadry zarządzającej w zakresie BHP i PPOŻ,
 • Analizowanie i dokumentowanie wypadków przy pracy, prowadzenie postępowań powypadkowych,
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i instytucjami administracji państwowej w obszarze BHP i PPOŻ,
 • Inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP i PPOŻ,

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • Wykształcenie kierunkowe,
 • Ugruntowana, praktyczna wiedza w zakresie obowiązujących przepisów i norm bezpieczeństwa, ochrony pracy,
 • Co najmniej roczne doświadczenie w zakresie BHP i PPOŻ,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Umiejętności organizacyjne i samodzielność w działaniu,
 • Innowacyjność w promowaniu kultury bezpieczeństwa pracy,
 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • Skrupulatność i dokładność w prowadzeniu dokumentacji,
 • Umiejętność prowadzenia prezentacji i szkoleń.

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia do 31. 08. 2022 r.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny

Miejsce składania dokumentów: osobiście – Sekretariat Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, III piętro, listownie na adres – Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin, bądź mailowo – kadry@filharmonialubelska.pl. Gdy oferta jest składana osobiście bądź wysyłana pocztą należy, dokumenty z dołączoną klauzulą informacyjną dot. RODO (załącznik) zabezpieczyć w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – Spec. ds. BHP”

Do pobrania:
Oferta i klauzula RODO [PDF 243kb]

×
×

Koszyk

Skip to content