III KONKURS KOMPOZYTORSKI IM. KOMPOZYTORÓW LUBELSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO LAT 21!

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie zaprasza młodych kompozytorów do udziału w III Konkursie Kompozytorskim im. Kompozytorów Lubelskich dla dzieci i młodzieży do lat 21. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu solowego lub kameralnego spełniającego wymogi określone w poniższym regulaminie.

Pięć egzemplarzy partytury wraz z głosami (wersja papierowa), oznaczony wybranym przez uczestnika Konkursu godłem, należy przesłać na adres: Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, M. Curie-Skłodowskiej 5 20-029 Lublin, do dnia 15 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

Do przesyłki z utworem powinna być dołączona zaklejona koperta, oznaczona tym samym, co partytura godłem, z następującymi informacjami na temat twórcy utworu (uczestnika Konkursu): notka biograficzna, data urodzenia, dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu, podpisane oświadczenia nr 1-5, stanowiące załączniki do regulaminu (oświadczenia nr 1, 3, 4 i 5 podpisuje pełnoletni uczestnik Konkursu, albo przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego uczestnika Konkursu; oświadczenie nr 2 podpisuje tylko przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego uczestnika Konkursu).

Regulamin III Konkursu Kompozytorskiego im. Kompozytorów Lubelskich (pdf 320 KB)

×
×

Koszyk

Skip to content