Muzyka 2022. „JÓZEF WIENIAWSKI W 110. ROCZNICĘ ŚMIERCI”

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w 2022 roku Filharmonia Lubelska realizować będzie specjalny projekt w ramach ministerialnego programu „Muzyka” upamiętniający postać i twórczość Józefa Wieniawskiego „Józef Wieniawski w 110. rocznicę śmierci” to cykl 12 koncertów (7 kameralnych i 5 symfonicznych) służących upamiętnieniu czołowego lubelskiego XIX-wiecznego kompozytora-pianisty. Proponowane dzieła reprezentują główne nurty jego twórczości: muzykę symfoniczną (wszystkie dzieła orkiestrowe), kameralną, solową i wokalną. Projekt ma charakter popularyzatorski, jego podstawowym zadaniem jest kultywowanie tradycji i dziedzictwa polskiej kultury muzycznej oraz przedstawienie dorobku artysty na tle dokonań twórców polskich i europejskich. Współpraca z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce służyć ma społeczności lokalnej oraz turystom odwiedzającym Muzeum. Do udziału w koncertach zaproszeni zostali artyści o międzynarodowej sławie.

 

×
×

Koszyk

Skip to content