Filharmonia Lubelska partnerem NIMiT

Miło nam poinformować, że Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zwrócił się do Filharmonii Lubelskiej z propozycją nawiązania współpracy w realizacji programu Scena Muzyki Polskiej w edycji 2022/2023. W ramach partnerstwa w Lublinie na estradzie Filharmonii jesienią zostanie wykonane kilka kameralnych koncertów.

Celem programu jest promocja polskich artystów i artystek, a także polskiej twórczości kompozytorskiej, szczególnie mniej obecnej w praktyce koncertowej. Wyłonione w trybie konkursowym programy z muzyką polską są prezentowane w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej, na scenach instytucji artystycznych w innych miastach w Polsce, a także on-line.

źródło: https://nimit.pl/dzialalnosc/scena-muzyki-polskiej

Program własny Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca realizowany we współpracy z Filharmonią Narodową i instytucjami artystycznymi w kraju. Jest przeznaczony dla polskich artystów wykonawców.

Oczekiwanym rezultatem programu jest prezentacja i popularyzacja polskiej twórczości kompozytorskiej, zwłaszcza rzadziej obecnej we współczesnej praktyce koncertowej, oraz zwiększenie liczby wykonań muzyki polskiej i promocja polskich artystów wykonawców.

×
×

Koszyk

Skip to content