Uchwała dot. ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547, z późn. zm.), art. 16 ust. 1, 2, 3e i 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu Urząd Marszałkowski zawiadamia o ogłoszeniu w zamieszczonej poniżej dokumentacji:

×
×

Koszyk

Skip to content