Filharmonia Lubelska zatrudni pracownika na stanowisku – ds. utrzymania porządku i czystości!

Oferta pracy: Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości

– 1 etat,
– umowa o pracę na okres próbny od m-ca czerwca 2023 r.

Wymagania:
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ogólny zakres obowiązków:
– utrzymywanie na bieżąco czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych, sali koncertowej, pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych, ciągach komunikacyjnych oraz na przydzielonym terenie zgodnie z wymogami higieny,
– przestrzeganie podstawowych zasad higieny, racjonalne wykorzystywanie pobranych środków czystości potrzebnych do pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– CV,
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Filharmonię im. H. Wieniawskiego w Lublinie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przedmiotowej rekrutacji.

Dokumenty należy składać do dnia 25.05.2023 r. na adres: Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin (sekretariat) lub na adres e-mail: kadry@filharmonialubelska.pl

Do pobrania:

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Filharmonia Lubelska – Oferta pracy – sprzątaczka 95 KB 75
×
×

Koszyk

Skip to content