Filharmonia poszukuje kandydata na stanowisko Ⅰ Dyrygenta!

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5

pilnie poszukuje kandydata na stanowisko:

I DYRYGENT

– forma zatrudnienia: umowa o pracę,

Wymagania:
– wykształcenie wyższe w kierunku dyrygentura,
– umiejętność współpracy z dużym zespołem orkiestrowym,
– doświadczenie w organizacji przedsięwzięć kulturalnych przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców,
– samodzielność i odpowiedzialność,
– dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Główne obowiązki:
– odpowiedzialność za poziom artystyczny zespołu artystycznego Filharmonii,
– prowadzenie prób,
– prowadzenie koncertów,
– uczestniczenie w próbach, sesjach nagraniowych i koncertach,
– przygotowywanie się do prób i koncertów poprzez pracę indywidualną,
– gotowość do objęcia zastępstwa dyrygenta prowadzącego bieżący program koncertowy,
– współpraca z Dyrektorem Filharmonii w zakresie planowania i organizacji sezonu artystycznego,
– ścisła współpraca z Działem Artystycznym w zakresie spraw związanych z pracą zespołu artystycznego,
– udział w pracach komisji podczas przesłuchań na stanowiska artystyczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– CV,
– list motywacyjny,
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Filharmonię im. H. Wieniawskiego w Lublinie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przedmiotowej rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20.10.2023 r. na adres: Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin (sekretariat) lub na adres e-mail: kadry@filharmonialubelska.pl

Do pobrania:

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Oferta pracy stanowisko I Dyrygent 98 KB 121
×
×

Koszyk

Skip to content