Fasada Filharmonii

Filharmonia Lubelska poszukuje osoby na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę.

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z Ustawą  Prawo zamówień publicznych, w tym:

– przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń, specyfikacji warunków zamówień, zmian, wyjaśnień oraz innych niezbędnych informacji wynikających z obowiązujących procedur,

– dokonywanie oceny formalnoprawnej składanych ofert,

– prowadzenie korespondencji z wykonawcami.

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne wyłączonych ze stosowania Ustawy, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami zamawiającego.
 • Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, sporządzanie protokołów postepowań.
 • Przygotowywanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówień publicznych.
 • Opracowywanie treści rozstrzygnięć odwołań i udział w postępowaniach odwoławczych.
 • Prowadzenie rejestru umów, sporządzanie planu zamówień i sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, administracja).
 • Znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.  
 • Systematyczność, obowiązkowość, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

CV wraz z oświadczeniem Kandydata o posiadaniu pełnej zdalności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z prawa publicznych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Filharmonię im. H. Wieniawskiego w Lublinie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przedmiotowej rekrutacji, prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@filharmonialubelska.pl lub składać osobiście: sekretariat Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5.

Termin nadsyłania ofert upływa z dniem 30.11.2023 r.

×
×

Koszyk

Skip to content