Rozwój dziedzictwa kulturowego – „Kultura dźwięku”. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej

Filharmonia im Henryka Wieniawskiego w Lublinie realizuje projekt pod nazwą

Rozwój dziedzictwa kulturowego – „Kultura dźwięku”. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej

w ramach Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

W ramach projektu zostanie wykonany remont pomieszczeń: foyer, administracji i sali koncertowej. Zakupimy wyposażenie do foyer (meble, komfortka), do Sali koncertowej (pętla indukcyjna, ekran oraz projektor, kotary), krzesła orkiestrowe, instrumenty muzyczne,

Całkowita wartość projektu obejmująca ogół wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych wynosi 6 503 037,18 zł, wydatki kwalifikowalne to kwota 6 415 484,11
Wkład własny finansowy do projektu to kwota 1 049 875,69.

×
×

Koszyk

Skip to content