Artystka grająca na skrzypcach

Aleksandra Mazurek

Pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat. W 1998 roku ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie w klasie skrzypiec prof. A. Wojtaszka.

W 1997 roku otrzymała Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Lublina. W 2003 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. S. Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. M. Sobczaka. W latach 1994-2004 brała udział w wielu kursach mistrzowskich w Polsce i za granicą udoskonalając swój warsztat wykonawczy pod kierunkiem prof. R. Szredera oraz prof. M. Orzechowskiej.

Od 2004 roku pracuje w Filharmonii Lubelskiej na stanowisku muzyk solista w grupie I Skrzypiec. Współpracuje również z wieloma zespołami orkiestrowymi m. in.: Orkiestrą Trybunału Koronnego w Lublinie, Warschauer Symphonie Orchester, Orkiestrą Symfoniczną im. K. Namysłowskiego w Zamościu, Operą Krakowską, Tarkowski Orkiestra. Od 2004 roku pracuje w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.

×
×

Koszyk

Skip to content