Dyrygent trzyma w ręku batutę. Wokoło unoszące się kartki partytury

Czesław Grabowski

Urodzony w 1946 roku w Sosnowcu. Tutaj rozpoczął swoją edukację i działalność muzyczną. W roku 1973 ukończył z wyróżnieniem studia kompozytorskie w PWSM (Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach) w klasie kompozycji prof. B. Woytowicza. Wielkie znaczenie w jego dalszej muzycznej działalności miała praca w Operze Śląskiej, w PWSM w Katowicach, w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Śląsk” – jako kierownik artystyczny, czy też w Filharmonii Zabrzańskiej – na stanowisku dyrygenta.

Po ukończeniu studiów dyrygenckich w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. J. Hawela, w roku 1986 rozpoczął pracę w Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda na stanowisku dyrektora naczelnego i artystycznego, którą to funkcję pełni do chwili obecnej. Jest organizatorem i dyrektorem wielu dorocznych imprez muzycznych: Międzynarodowych Spotkań Muzycznych „Wschód-Zachód”, Dni Muzyki nad Odrą, Festiwalu Smyczkowego „Mistrzowie polskiej wiolinistyki”. Należał do inicjatorów budowy w Zielonej Górze nowej sali koncertowej – Międzynarodowego Centrum Muzycz­nego „Wschód-Zachód”.

Od  roku 2004 związany jest jako pedagog z obecną Akademią Sztuki w Szczecinie, w której, po uzyskaniu w 2011 roku tytułu profesora sztuk muzycznych, zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 2009-2012 był głównym dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji Republiki Białoruś dokonując z nią wielu nagrań, w tym kompozytorów polskich. Jako kompozytor jest autorem wielu utworów oratoryjnych, symfonicznych, kameralnych i chóralnych, wykonywanych tak w kraju jak i za granicą. W swoim bogatym repertuarze dyrygenckim posiada utwory oratoryjne, symfoniczne, operowe od baroku do współczes­ności jak również utwory popularne i rozrywkowe. Dokonał wielu nagrań płytowych.

Jako dyrygent współpracuje z najwybitniejszymi solistami polskimi i zagranicznymi. Koncertował m.in. w Albanii, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, na Ukrainie, Białorusi i we Włoszech. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Zasłużony dla woj. katowickiego, zielonogórskiego i lubuskiego, Zasłużony dla Muzyki Polskiej, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Srebrnym i Złotym Medalem „Gloria Artis”, Złotym Medalem Prezydenta Miasta Zielonej Góry. Honorowy Obywatel Łagowa, Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra.

×
×

Koszyk

Skip to content