Artysta ze skrzypcami

Dariusz Drzazga

Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie w klasie skrzypiec prof. M. Świecy w 1988 roku. Tego samego roku został przyjęty do Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie do klasy skrzypiec prof. M. Ławrynowicza, którą ukończył w 1992 roku. W latach 1990-1991 studiował w klasie skrzypiec prof. R. Lasockiego. W roku 1991 odbył roczne stypendium w Royal Conservatory of Music w Toronto, a następnie w latach 1992-1995 uzyskał pełne stypendium w Peabody Institute of Johns Hopkins University w Baltimore, gdzie pod kierunkiem prof. V. Danczenki, ucznia słynnego D. Ojstracha, otrzymał tytuł Master of Music in Violin.

W roku 2010 Rada Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach nadała mu stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka, natomiast w 2020 roku tytuł doktora habilitowanego sztuki. Swoje umiejętności poszerzał m. in. uczestnicząc w kursach mistrzowskich takich prominentnych pedagogów, jak profesorowie: Z. Brzewski, I. Ceglińska, B. Senofsky, J. Laredo, E. Carlyss, J. L. Garcia, E. Feltz, M. Frischenschlager, H. Brunner. Od 1996 roku zatrudniony w Filharmonii Lubelskiej (od 1998 roku w charakterze solisty). Oprócz gry w orkiestrze symfonicznej jest zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

×
×

Koszyk

Skip to content