Dominik Mielko

Doktor sztuk muzycznych, nauczyciel akademicki w Instytucie Muzyki WA UMCS w Lublinie, dyrygent, prezes Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej, założyciel i kierownik orkiestry i zespołu wokalnego tego stowarzyszenia. Z urodzenia Lublinianin, tu mieszka i pracuje. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie (2010), Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (2014), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2016) oraz Podyplomowe Studia Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej (2018). W latach 2010-13 był stypendystą Royal Northern College of Music w Manchester.

W latach 2014-2017 pracował jako klawesynista, pianista i organista Filharmonii Lubelskiej w orkiestrze symfonicznej oraz zespole muzyki dawnej Konfraternia Caper Lublinensis, zaś w latach 2018-2020 kierował Zespołem Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej.

Dominik Mielko z dużym zaangażowaniem pracuje na rzecz propagowania muzyki m.in. jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym festiwalu ANIMA MUNDI – w ramach którego organizuje regularne koncerty dla mieszkańców Lublina, które cieszą się olbrzymim zainteresowaniem słuchaczy. W ramach ANIMA MUNDI wystąpili wybitni polscy i zagraniczni soliści, zespoły kameralne, orkiestry i chóry, a pod dyrekcją D. Mielko zabrzmiały m.in. V Symfonia L van Beethovena, Uwertura Akademicka J. Brahmsa, Koncert fortepianowy e-moll F. Chopina, Suita Orkiestrowa I.J. Paderewskiego, Pasja wg św. JanaOratorium na Boże Narodzenie Oratorium Wielkanocne J.S. Bacha, Mesjasz J.F. Haendla, Stworzenie Świata J. Haydna, Requiem Wielka Msza c-moll W.A. Mozarta oraz Stabat Mater R. Padlewskiego – nagrane i wydane w 2019 r. na płycie CD, a w 2021r. nagrodzone I Nagrodą na konkursie „Pro bono Poloniae”, organizowanym przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (za cykl koncertów „Wielcy Powstania Warszawskiego. Roman Padlewski – wybitny, zapomniany kompozytor międzywojnia”). W roku 2023 Lubelska Akademia Muzyki Dawnej, którą zarządza, otrzymała nagrodę uznania Ministra Edukacji i Nauki, w podziękowaniu za wieloletnią działalność promującą kulturę muzyczną na terenie Lubelszczyzny oraz całej Polski, upowszechnianie inicjatyw związanych z muzyką i sztuką dawną, a także w uznaniu osiągnięć artystycznych Zespołu Wokalnego i Orkiestry Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej

Dominik  Mielko  prowadzi  dynamiczne  działania  na  rzecz  promocji  kultury i rozwój infrastruktury artystycznej województwa lubelskiego, których celem jest budowanie i kształtowanie świadomego odbiorcy kultury. Na ich realizację pozyskuje liczne granty m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Województwa Lubelskiego, Narodowego Centrum Kultury oraz lokalnych samorządów.

W 2018 r. Dominik Mielko w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Lublina otrzymał Medal 700-lecia Miasta Lublin, w 2019 r. stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego, w 2020 r. stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2022 r. Nagrodę za osiągnięcia w rozwijaniu kultury w powiecie puławskim.

Hobbystycznie jest hodowcą najstarszej polskiej rasy owiec – wrzosówki.

×
×

Koszyk

Skip to content