Dorota Błaszczak

Absolwentka Akademii Muzycznej G. i K. Bacewiczów w Łodzi – instrumentalistyka pod kierunkiem dra hab. T. Bartosiaka.

Od 1987 roku związana na stałe z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej, z którą uczestniczyła w tournée koncertowym w: Hiszpanii, Francji, Włoszech, Niemczech, Szwecji, Danii i Ukrainie oraz dokonała wielu nagrań płytowych. Współpracowała z Lubelską Orkiestrą Kameralną pod kierownictwem wybitnego skrzypka i pedagoga B. Giergiela, Cameratą Lubelską, Orkiestrą Festiwalu „Tempus Paschale” i innych.

Uczestniczyła w Janowieckich Interpretacjach Muzyki im. J. Walaska u prof. J. Staniendy. Pracowała jako nauczyciel skrzypiec w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Miasta Lublina. Jest zaangażowana w pracę animacyjną w społecznościach lokalnych na terenie województwa lubelskiego jako pedagog, instrumentalistka, organizator wydarzeń kulturalnych i muzycznych audycji edukacyjnych.

×
×

Koszyk

Skip to content