Artystka siedzi na krześle i opiera się o akordeon

Elwira Śliwkiewicz-Cisak

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie akordeonu prof. W. L. Puchnowskiego. Laureatka IV nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego w Białymstoku (1985). W roku 2010 Rada Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu nadała Jej stopień doktora habilitowanego zaś w roku 2013 postanowieniem Prezydenta RP uzyskała tytuł profesora sztuk muzycznych.

Prowadzi bardzo ożywioną działalność koncertową jako solistka i kameralistka, występuje również z towarzyszeniem orkiestr (w Polsce, na Litwie, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Ukrainie, Włoszech, Australii i Stanach Zjednoczonych Ameryki). Współtworzy zespoły: „El Duende”, Kwintet „Tanguillo”, Świętokrzyski Duet Akordeonowy. Dokonała 25 prawykonań utworów muzyki współczesnej. Jako wykonawczyni brała udział w festiwalach m.in: Accordion Festival PALANGA, Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce – Chicago,  Australian International AATA Music Championships and Festival w Sydney, Międzynarodowy Festiwal – „Andrzej Nikodemowicz Czas i Dźwięk” w Lublinie, Festiwalu „Wielkopostne śpiewanie” w Lublinie, Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy w Lublinie, Projekt „Noc Kultury” w Lublinie, Festiwal Hudebni Soucasnost  w Ostrawie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Międzynarodowe Forum Sztuki Współczesnej im W. Lutosławskiego w Lublinie,  Muzyczny Festiwal „Strawiński i Ukraina” w Łucku i Uściługu, Zielonogórskie Spotkania Muzyczne i innych. Koncertowała z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Lubelską Orkiestrą Kameralną „Jubilaeum, Orkiestrą Trybunału Koronnego w Lublinie, Cameratą Lubelską, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Białostockiej, Orkiestrą Kameralną „Cantus (Wilno), Akademicką Orkiestrą Kameralną „Cantabile” w Łucku. Dokonuje nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji.

Jej dorobek artystyczny został zarejestrowany na 10 nośnikach elektronicznych CD, m.in: ISKRY, MEGAVOX 040, Lublin 2008; Chopin, Brahms, Niziurski, DUX 0749 2010; Piazzolla Szmerek, DUX 2015. Jest autorką publikacji „Sztuka transkrybowania na akordeon koncertowy na podstawie wybranych kompozycji Domenico Scarlattiego, Izaaka Albeniza, Astora Piazzolli, Henryka Wieniawskiego, Jana Sebastiana Bacha, Maurycego Moszkowskiego, ISBN 9788372707796, Polihymnia, Lublin 2010 (w języku polskim) i 2015.

Elwira Śliwkiewicz-Cisak pełniła następujące  funkcje: konsultanta akordeonu szkolnictwa artystycznego i doradcy metodycznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, eksperta komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli szkół artystycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, członka Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach jury międzynarodowych (Włochy, Litwa), ogólnopolskich i regionalnych konkursów i festiwali akordeonowych; jest wykładowcą na międzynarodowych i ogólnopolskich mistrzowskich kursach, warsztatach i seminariach dla akordeonistów (Polska, Litwa). Jej uczniowie ponad 130-krotnie zdobywali laury na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach instrumentalnych. Została odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi (2009, 2004), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004), Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2013). Jest zatrudniona w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na stanowisku profesora zwyczajnego. Obecnie jest Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego i Kierownikiem Katedry Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki.

×
×

Koszyk

Skip to content