Elżbieta Krzemińska

Profesor zwyczajny sztuk muzycznych.

Pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Artystycznym w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej.  

Od 1987 roku prowadzi Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej. Pod jej dyrekcją zespół przygotował ponad 350 koncertów z muzyką a cappella i wokalno-instrumentalną w Polsce i wielu krajach europejskich. Chór Politechniki zdobył liczne, czołowe nagrody na konkursach chóralnych a dyrygentka otrzymała Specjalną Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta we Włoszech (1996 i 2001) i Słowacji (2007). Koncertowała w wielu krajach Europy, m.in.: Niemcy, Austria, Włochy, Francja, Hiszpania, Szwecja, Anglia, Walia, Węgry, Czechy, Słowacja, Portugalia, Wyspy Kanaryjskie, Ukraina, Litwa, Grecja, Chorwacja.

Bierze udział w pracach jury wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów i festiwali chóralnych.

W latach 2013-2018 prowadziła, jako dyrygent, Chór Filharmonii im. H. Wieniawskiego „Lutnia Lubelska”.

Aktywnie współpracuje z Klasztorem oo. Dominikanów i Fundacją „Restaurare Basilicam”, gdzie w latach 2003-2017 organizowała, jako dyrektor artystyczny, Festiwal „Wielkopostne Śpiewanie”. Jej zainteresowania naukowe i publikacje dotyczą przede wszystkim chóralistyki, ale również emisji głosu w śpiewie i w mowie zawodowej. Dwukrotnie brała udział w pracach Kapituły przyznawania Nagrody Artystycznej Miasta Lublina. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Medalem Zasłużonego dla Lublina, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Nagrodą Prezydenta Miasta Lublina za działalność artystyczną i kulturalną oraz Medalem 700-lecia Miasta Lublin i Medalem 450-lecia Unii Lubelskiej.

×
×

Koszyk

Skip to content