Grzegorz Pecka

Dyrygent, muzykolog, organista, aranżer. Absolwent muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz studiów podyplomowych z dyrygentury chóralnej na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1999 r. uzyskał doktorat w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych na Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, w 2004 stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura na Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Adiunkt w Katedrze Monodii i Polifonii Religijnej Instytutu Nauk o Sztuce KUL. Od roku akademickiego 1997/1998 dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, od sezonu artystycznego 2015/2016 dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Teatru Muzycznego w Lublinie.

Zajmuje się prezentacją i promocją wokalnej religijnej twórczości muzycznej kompozytorów polskich i obcych różnych epok i stylów muzycznych w kraju i za granicą. W ramach działalności naukowej dokonał reedycji odnalezionych i niepublikowanych do tej pory dzieł religijnych dawnych mistrzów, m.in: Maksymiliana Koperskiego, Józefa Zeidlera, Filipa Gotschalka czy Władysława Brankiewicza. Bogata i różnorodna aktywność w ramach koncertów, sympozjów i festiwali muzycznych w kraju i za granicą obejmuje wszechstronną prezentację twórczości muzycznej kompozytorów polskich i obcych tworzących dla Kościoła. Grzegorz Pecka prowadzi wielokierunkowe przedsięwzięcia na rzecz upowszechniania dorobku kościelnej twórczości muzycznej polskich kompozytorów dawnych epok. Podejmuje działania zmierzające do odnajdywania, udostępniania i promocji bogactwa polskiej sakralnej sztuki wokalnej oraz ochrony dóbr polskiej twórczości kościelnej i kultury muzycznej.

Jako dyrygent zrealizował szereg tourneé zagranicznych: USA (1999), Chile (2000, 2003), Izrael (2001, 2022), Słowenia (2001), RPA (2003), Ukraina (2002, 2004, 2018), Niemcy (1997, 1998, 2002, 2005, 2009, 2011, 2015, 2022), Włochy (2001, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2018), Czechy (2006), Hiszpania (2005, 2006 i 2007), Argentyna (2000, 2007), Meksyk (2008), Węgry, Bułgaria i Turcja (2010), Australia (2011), Francja (2011, 2015), Macedonia (2013), Korea Południowa (2014), Dania (2017), Austria (2017) Litwa (2019), Łotwa (2019). Uczestniczył w kilkudziesięciu festiwalach i konkursach w Polsce, Europie, obu Amerykach i Azji, zdobywając szereg nagród i wyróżnień. Za swoją działalność doceniony kilkudziesięcioma odznaczeniami zagranicznymi, państwowymi, resortowymi, samorządowymi i uniwersyteckimi oraz organizacyjnymi, m.in. Krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

×
×

Koszyk

Skip to content