Jolanta Munch,

Jolanta Münch

Profesor sztuk muzycznych, jest pianistką, klawesynistką, organistką i muzykologiem. Jej dorobek artystyczny obejmuje kilkaset koncertów w wielu miastach Polski, w tym kilkakrotnie w Filharmonii Narodowej, Bałtyckiej i Podkarpackiej oraz na Muzycznym Festiwalu w Łańcucie i Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy.

Koncertowała także w Niemczech, Francji, Bułgarii, Izraelu, we Włoszech, Macedonii i na Węgrzech. Nagrała dwa programy telewizyjne i osiem CD. W 1994 roku założyła Trio Lublin Baroque, w którym grała na klawesynie. Od 1995 roku występowała na kolejnych dwudziestu siedmiu festiwalach „Lublin – Muzyka, Zabytki, Plastyka – Tempus Paschale”, na licznych koncertach festiwali „Wielkopostne śpiewanie”, „Między Wschodem a Zachodem” i w cyklu koncertów „Viva Polonia”. Nagrała 8 płyt CD i kilka programów telewizyjnych.

W roku 2005 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi nadała jej stopień doktora sztuk muzycznych na podstawie rozprawy „Związki muzyki Roberta Schumanna z literacko-filozoficznym programem romantyzmu. W 2010 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka na podstawie rozprawy „Partnerstwo w muzycznym dialogu. Fortepian w cyklicznej formie kameralnej od jej narodzin do szczytowych osiągnięć (Borodin, Mahler, Szostakowicz)” oraz płyty CD z rejestracją tych utworów z towarzyszeniem Kwartetu Camerata.

Jest także autorką licznych artykułów naukowych. W 2015 roku ukazała się wersja niemiecka jej książki „Die Partnerschaft im musikalischen Dialog(Peter Lang Verlag, Frankfurt a/M). Jest również redaktorem naukowym monografii „Sacrum i element narodowy w muzyce Wojciecha Kilara(Rzeszów 2017).

W latach 2014, 2016, 2018 i 2021 zorganizowała na Uniwersytecie Rzeszowskim międzynarodowe konferencje, poświęcone twórczości Wojciecha Kilara na tle najważniejszych zjawisk kultury współczesnej. Występowała z referatami na krajowych i międzynarodowych sesjach i konferencjach naukowych.

Profesor dr hab. Jolanta Skorek-Münch od roku 2006 była adiunktem, a od 2012 roku profesorem w Katedrze Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii KUL. W 2013 roku została zatrudniona na stanowisku profesora na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W roku 2021 otrzymała tytuł profesora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne.

Otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, Medal Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia pedagogiczne,  Medal Prezydenta Miasta Lublina z okazji X-lecia Tria Lublin Baroque, a także medal Wojewody Lubelskiego z okazji jubileuszu działalności artystycznej.

W 2007 rokuMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał jej medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

×
×

Koszyk

Skip to content