Justyna Wiąckiewicz

Justyna Wiąckiewicz

Nauczycielka muzyki oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy z dziećmi od 3 do 15 lat. Certyfikowana trenerka uważności (ang. mindfulness) dla dzieci metodą Eline Snel© oraz programu „Odkrywanie Praktyki Uważności” dla nastolatków. Edukatorka „Pozytywnej dyscypliny w klasie”.

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o sztuce (UJ), absolwentka muzykologii (KUL), teologii (UKSW), edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego (WS Humanitas).

W pracy pedagogicznej inspiruje się założeniami metody Self-Reg (S. Shanker) Porozumienia bez przemocy (M. Rosenberg), Pozytywnej dyscypliny (J. Nelsen) oraz ideami Jespera Juul’a.

Jest przekonana, że praktyka uważności jest użytecznym narzędziem do odnalezienia harmonii ze sobą, innymi oraz otaczającym światem. Natomiast muzykę, jako wyjątkowe narzędzie praktykowania uważności i pole do ekspresji własnej wrażliwości, traktuje jako wyjątkowo pomocne dla dzieci narzędzie służące rozwijaniu ich wewnętrznej mądrości i ukrytego w nich potencjału.

×
×

Koszyk

Skip to content