Artystka oparta o fortepian

Karolina Hordyjewicz

W 2004 roku ukończyła białostocką filię Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie. Podjęła wówczas pracę korepetytora solistów w lubelskim Teatrze Muzycznym oraz rozpoczęła działalność pedagogiczną w Szkole Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Lublinie oraz OSM im. Karola Lipińskiego w Lublinie.  W latach 2005-2006 brała udział w kursach mistrzowskich organizowanych przez Towarzystwo im. F. Liszta we Wrocławiu oraz olsztyńskich warsztatach „Idea-Obraz-Technika”. W międzyczasie rozpoczęła regularną współpracę z Filharmonią Lubelską, która trwa do dziś. Jako pianista-akompaniator zdobyła wiele nagród i wyróżnień na ogólnopolskich konkursach i festiwalach.

Prowadzi ożywioną działalność kameralną, współpracując z wieloma zespołami oraz solistami, biorąc przy tym udział w wielu ogólnopolskich festiwalach muzycznych, nagraniach płytowych czy realizacjach radiowo-telewizyjnych. Od 2013 roku realizuje różne projekty dla teatru im. H.Ch. Andersena oraz J. Osterwy w Lublinie, a także branży Teatrów Impro..  Ponadto współrealizuje różnorakie projekty artystyczne, tworząc m. in. muzykę do spektakli oraz tekstów literackich. W kooperacji z kilkoma agencjami artystycznymi prowadzi ożywioną działalność koncertową, jako solista, kameralistka, autor warsztatów, a także konferansjer.

×
×

Koszyk

Skip to content