Artystka ze skrzypcami

Luiza Drzazga

Urodziła się w Białymstoku. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat w klasie M. Serafin. Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie w klasie prof. M. Świecy. W latach 1993-1998 studiowała na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie – Filia w Białymstoku. Kształciła się pod kierunkiem prof. H. Palulisa, M. Przeździęka, T. Radziwonowicza. Dyplom otrzymała w roku 1998.

Od roku 1999 jest zatrudniona na stanowisku muzyk-tutti w grupie skrzypiec w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Współpracowała z takimi artystami jak: H. Banaszak, A. Jurksztowicz, J. Kulig, K. Kuszewski, A. Żmijewski. W listopadzie 2018 roku wzięła udział w oprawie muzycznej w ramach jubileuszu 150-tej rocznicy urodzin Marii Curie-Skłodowskiej. W grudniu 2018 wzięła udział w koncercie związanym z obchodami stulecia niepodległości Polski w Bibliotece Polskiej w Paryżu.

×
×

Koszyk

Skip to content