Marcin Mirowski

Kompozytor i dyrygent. W latach 1996-2001 studiował na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w AMKL we Wrocławiu w klasie kompozycji prof. G. Pstrokońskiej-Nawratil. W roku 1998 był stypendystą w ramach wymiany międzyuczelnianej Sokrates (Enschede, Holandia) oraz uczestnikiem Kompozytorskich Warsztatów Muzyki Współczesnej w Stuttgarcie. Od początku studiów ważną rolę w jego twórczości pełniła muzyka teatralna i filmowa, w której tajniki wprowadzał go prof. Zbigniew Karnecki.
W latach 2003-2006 M. Mirowski był Kierownikiem Muzycznym Wrocławskiego Teatru Lalek. Jest pomysłodawcą i założycielem filmowej orkiestry symfonicznej The Film Harmony Orchestra, która działa od maja 2007 roku.

×
×

Koszyk

Skip to content