Logo filharmonii

Marek Smorawiński

Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia Im. T. Szeligowskiego w Lublinie w klasie wiolonczeli prof. R. Łosakiewicza oraz Liceum Pedagogiczne im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Kształciła się w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie wiolonczeli prof. R. Sucheckiego.

Od 1995 roku pracuje w Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego jako muzyk wiolonczelista tutti, a od 2014 roku wiolonczelista-solista. Współpracuje z zespołami i orkiestrami kameralnymi m.in. z Cameratą Lubelską. Wraz z orkiestrą FL odbyła tournée koncertowe do Niemiec, Holandii, Włoch, Korei Płd. i na Ukrainę. Prowadziła także działalność pedagogiczną jako nauczyciel gry na wiolonczeli w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku. W 2015 roku została wyróżniona Nagrodą Kulturalną Województwa Lubelskiego za popularyzację i upowszechnianie kultury przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

×
×

Koszyk

Skip to content