Michał Krajewski

Urodził się we Wrocławiu. Jest jednym z najbardziej obiecujących skrzypków młodego pokolenia. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 7 lat. W czerwcu ukończył z wyróżnieniem Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy w klasie skrzypiec Konrada Dragana.

Michał jest laureatem kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konkursów, między innymi: Grand Prix na III Konkursie Skrzypcowym Muzyki Polskiej im. Wandy Wiłkomirskiej w Częstochowie, Grand Prix na 43. Ogólnopolskim Konkursie Bachowskim w Zielonej Górze, I nagroda na VI Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H.W. Ernsta oraz K. Szymanowskiego we Wrocławiu, I nagroda na XVII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym „Młody Paganini” w Legnicy oraz I nagroda na XXX. Concours Flame w Paryżu.

Jako solista występował w wielu prestiżowych salach, między innymi: w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Filharmonii Zielonogórskiej, Filharmonii Częstochowskiej, Filharmonii Sudeckiej, Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz Konserwatorium Paryskim.

Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich, gdzie swoje umiejętności doskonalił pod kierunkiem prof. Stefana Tarary, prof. Wiesława Kwaśnego, Konrada Dragana oraz Alicji Dragan. Młody skrzypek jest także stypendystą Prezesa Rady Ministrów, Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego oraz Prezydenta Miasta Legnicy.

We wrześniu Michał rozpocznie naukę na Uniwersytecie Muzyki i Sztuki Miasta Wiednia w klasie skrzypiec prof. Dalibora Karvaya.

×
×

Koszyk

Skip to content