Artystka ze skrzypcami

Olga Abramowicz

Urodzona w Lublinie, tu także ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. K. Lipińskiego. W 2017 roku rozpoczęła studia we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego w klasie altówki M. Mickera.

Swoje umiejętności doskonaliła na kursach i warsztatach  ogólnopolskich i międzynarodowych, takich jak: Puckie Interpretacje Muzyki, Janowieckie Interpretacje Muzyki, Ogólnopolskie Warsztaty Altówkowe im. F. Nowowiejskiego, Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Opolu, pod okiem wybitnych pedagogów m. in. u E. Guzowskiej, P. Reicherta, K. Budnik-Gałązki, C. Ifrima, M. Jonesa. Brała udział w różnorodnych festiwalach muzycznych m. in. w Międzynarodowym Festiwalu Moniuszkowskim, Game Music Festival, oraz Nocy kultury w Lublinie. Obecnie pracuje jako muzyk orkiestrowy w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

×
×

Koszyk

Skip to content