Artystka ze skrzypcami

Paweł Mazur

Muzyk, skrzypek, urodzony w Lublinie. W 2007 roku ukończył Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie – dyplom z wyróżnieniem, nagroda Prezydenta Miasta Lublina. W 2013 roku ukończył Akademie Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Wielokrotnie brał udział w kursach mistrzowskich w Łańcucie u prof. W. Jakubowskiej. W 2012 roku uczestniczył w Violin Masterclass „Pro Bono Musicae” u prof. T. Tomaszewskiego, odbył również kursy orkiestrowe „Orchester Norden” w roku 2013.

W roku 2014 wziął udział w tournée artystycznym po Polsce i Chinach z Agencją Artystyczną „Pro Musica” z koncertem „Strauss Gala”.

Od 2014 roku nauczyciel gry na skrzypcach w Szkole Muzycznej w Nałęczowie. W latach 2017-2019 chórzysta-śpiewak w Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Od 2020 roku skrzypek w Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

×
×

Koszyk

Skip to content