Rafał Kłoczko

Absolwent gdańskiej Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki na kierunkach: dyrygentura, teoria muzyki i kompozycja oraz Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie, gdzie w 2019 roku otrzymał tytuł doktora nauk muzycznych. Ponadto kształcił się w Wiedniu (Universität für Musik und darstellende Kunst) i Warszawie. w 2021 roku ukończył w Szkole Głównej Handlowej prestiżowe studia na kierunku zarządzanie kulturą.

Już podczas studiów rozpoczął aktywną działalność dyrygencką występując niejednokrotnie w gdańskiej alma mater oraz na scenie Opery Bałtyckiej, Warszawskiej Opery Kameralnej czy prowadząc koncerty Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu, w którym od ponad 5 lat pełni funkcję wiceprezesa. Doświadczenie i szlify zdobywał podczas licznych kursów mistrzowskich i asystując tak wybitnym artystom, jak Franz Welser‑Möst, Marco Guidarini, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, Bassem Akiki, Andriy Yurkevych, Tadeusz Kozłowski, Janusz Przybylski, Mirosław Jacek Błaszczyk czy Colin Metters.

Jako dyrygent dał się poznać nie tylko jako znakomity interpretator dzieł operowych, ale i symfonicznych występując na scenach w całym kraju i za granicą. Współpracował z Teatrem Wielkim‑Operą Narodową w Warszawie, Operą Wrocławską, Warszawską Operą Kameralną, Operą Bałtycką, Operą Królewską La Monnaie w Brukseli, Teatrem Wielkim w Łodzi, Operą Śląską, Operą i Filharmonią Podlaską, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Filharmonią Kameralną Sopot, Filharmonią Łódzką, Koszalińską, Świętokrzyską, Gorzowską, Opolską, Bałtycką, a także z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Filharmonią w Valetcie (Malta). Występował z plejadą polskich artystów, wśród których można wymienić nazwiska takie jak: Tomasz Konieczny, Konstanty Andrzej Kulka, Janusz Wawrowski, Stanisław Daniel Kotliński. Małgorzata Walewska, Janusz Olejniczak, Olga Pasiecznik. Od lat jest związany nie tylko z najważniejszym polskim teatrem muzycznym (Teatr Wielki‑Opera Narodowa) i działającej przy nim Akademii Operowej, ale także z Cappellą Gedenesis – czołowym zespołem w północnej Polsce. Za jedno z najważniejszych osiągnięć należy podkreślić fakt, iż odbył staż dyrygencki jako pierwszy Polak w ramach festiwalu Salzburger Festspiele (2016), a w latach 2017‑18 odbył staż dyrygencki w Operze Wiedeńskiej (Wiener Staatsoper). Z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki wraz z Łukaszem Borowiczem przygotował wystawienie 4‑aktowej opery Halka, której premiera odbyła się w grudniu 2019 r. w wiedeńskim Theater and der Wien. Wydarzenie zostało nie tylko uznane za najważniejsze w ramach obchodów urodzin kompozytora, ale także zarejestrowane przez polską i austriacką telewizją.

W 2021 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej stając się najmłodszą w kraju osobą pełniąca tego typu funkcje.

Poza pracą dyrygencką ważnym elementem działalności jest twórczość aranżerska. Jego opracowania były prezentowane na wielu polskich i zagranicznych scenach (Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, Musikverein w Wiedniu, Opera Wrocławska, Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu), podczas tak renomowanych wydarzeń, jak inauguracja 10. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. S. Moniuszki (Warszawa, 2019) czy Norwidowskie Theatrum Mundi – koncert w 200. lecie urodzin poety. Niejednokrotnie były także prezentowane na antenie Polskiego Radia.

Twórczość kompozytorska Rafała Kłoczko obejmuje kilkadziesiąt tytułów (utwory kameralne, wokalno‑instrumentalne, symfoniczne). Dzieła te były prezentowane niemal we wszystkim ważniejszych polskich ośrodkach muzycznych (Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin, Toruń) oraz nagradzane na konkursach.

Działalność i twórczość Rafała Kłoczko od początku aktywności zawodowej były docenianie czego dowodem są nie tylko znakomite recenzje, nagrody oraz wyróżnienia na konkursach kompozytorskich i dyrygenckich, ale także liczne stypendia w ramach tak prestiżowych programach jak: „kompozytor-rezydent” i „dyrygent‑rezydent” organizowane przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Młoda Polska (Narodowe Centrum Kultury). Był także wielokrotnym stypendystą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Kujawsko‑Pomorskiego, Urzędu Miasta Gdańska i Torunia oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Poza muzyką jego wielką pasją są puzzle oraz nauka języków. Artysta włada językiem niemieckim, angielskim i włoskim, a w ostatnich latach kontynuuje naukę języka francuskiego, portugalskiego i mandaryńskiego.

×
×

Koszyk

Skip to content