Stefan Munch zapowiadający koncert przy mikrofonie

Stefan Münch

Jest adiunktem Instytutu Nauk o Kulturze UMCS (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), gdzie specjalizuje się w zakresie historii literatury polskiej, historii muzyki, historii teatru, estetyki dzieła muzycznego i problematyki medialnej. Jest stałym współpracownikiem prestiżowych polskich instytucji muzycznych, jak Filharmonia Narodowa, w której systematycznie zapowiada koncerty, Filharmonia Lubelska, Filharmonia Łódzka (artykuły do programów polskich transmisji z Metropolitan Opera), Polska Filharmonia Bałtycka, Podkarpacka, Częstochowska i Podlaska oraz wielu polskich festiwali.

Jako prezenter muzyczny występuje od ponad 25 lat na prestiżowym Muzycznym Festiwalu w Łańcucie, gdzie zapowiada artystów światowej klasy. W 2012 roku był dyrektorem artystycznym Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. W Lublinie zapowiadał niemal wszystkie ważne wydarzenia muzyczne. Jako prezenter prowadził ponad 1000 koncertów w różnych miastach Polski. Od 2018 jest koordynatorem projektu „Z klasyką przez Polskę”, prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Stefan Münch jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia „Pro Musica Antiqua”, z którym zorganizował liczne koncerty symfoniczne, oratoryjne i kameralne, prezentujące mało znaną w Lublinie i regionie muzykę dawną w jej autentycznym kształcie wykonawczym. W ciągu niewielu lat wykreował w Lublinie zjawisko coraz szerszego zainteresowania muzyką dawną. Na uwagę zasługuje cykl „Le Concert des Nations”, monograficzne programy poświęcone muzyce Bacha i Quantza, kompozytorom dworu wersalskiego czy koncert „Pod jedną koroną” w 300 rocznicę unii polsko-saskiej.

Był współtwórcą Festiwalu „Muzyka, Zabytki, Plastyka”, a od 1997 roku kieruje Festiwalem „Muzyka i Plastyka – Tempus Paschale”. W roku 2009 zainicjował nowy festiwal „Orient-Okcydent” w krużgankach Klasztoru OO. Dominikanów na Starym Mieście oraz koncerty „Viva Polonia!” z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada. Od 1994 roku organizuje koncerty noworoczne Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Kilkakrotnie przygotowywał koncerty inauguracyjne UMCS.

Jest autorem trzech książek: „Metamorfozy Don Juana. Studia z historii opery XVIII i XIX wieku” (Lublin; Polihymnia 2011), „Uśmiech anioła. Pogranicza muzyki, malarstwa i literatury” (Lublin: UMCS 2012) i „Opera i polityka. Historyczne i polityczne konteksty grand opéra w czasach monarchii lipcowej” (Lublin: UMCS 2015) oraz współautorem pracy zbiorowej „Logos et Musica. In honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI” (Frankfurt a/M: Peter Lang Verlag 2012).

W uznaniu działalności edukacyjnej, promocyjnej i społecznej otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Medal Wojewody Lubelskiego, odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, Odznakę Honorową Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz nagrodę australijskiej fundacji Polcul, Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego i nagrodę Prezydenta Lublina w dziedzinie kultury (trzykrotnie).

×
×

Koszyk

Skip to content