Władysław Szymański

W latach 1975-78 studiował muzykologię w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Następnie w latach 1978-83 w Akademii Muzycznej w Katowicach, którą ukończył w klasie organów oraz na Wydziale Teorii i Kompozycji Muzyki. Od 1979 roku jest organistą bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie, od 1985 wykładowcą Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2001 roku w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego obronił z wyróżnieniem pracę doktorską o konstrukcji zabytkowych organów Górnego Śląska, w 2009 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego, a w 2015 roku tytuł profesora. W latach 2008-2016 był dziekanem Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 2016 roku jest rektorem macierzystej uczelni.

Jako koncertujący organista występował niemal we wszystkich krajach Europy. Nagrał pięć płyt CD w tym trzy na zabytkowych XIX-wiecznych organach bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie.

Władysław Szymański jest także kompozytorem, autorem dzieł organowych, wokalnych, wokalno-instrumentalnych, kameralnych. W tej dziedzinie dwukrotnie otrzymał wyróżnienia na konkursach kompozytorskich: w 1983 roku za Toccatę na dwa fortepiany i w 1985 roku za Hymn na organy. Jego kompozycje były wykonywane w Amsterdamie, Berlinie, Warszawie, Genewie, Turynie, Londynie, Helsinkach, Lahti, Sztokholmie, Pradze, Walencji, Tokio, Wiedniu. Władysław Szymański zajmuje się też organizacją życia muzycznego. Jest  dyrektorem Mikołowskich Dni Muzyki odbywających się od 1991 roku, kierownikiem artystycznym Filharmonicznych Wieczorów Organowych w Filharmonii Śląskiej w Katowicach i Bytomskich Koncertów Organowych. Odznaczony brązową odznaką Gloria Artis.

×
×

Koszyk

Skip to content