Dyrygent-rezydent

DYRYGENT-REZYDENT 2020/2021. Igor Bojczuk

Zdjęcie igora Bojczuka - dyrygenta rezydenta

Filharmonia Lubelska, wraz z 4 instytucjami muzycznymi, bierze udział w programie „Dyrygent – rezydent” 2020/2021 Instytutu Muzyki i Tańca. Dyrygentem-rezydentem w naszej instytucji został Igor Bojczuk.

„Główne cele programu to prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów, ułatwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy
i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym oraz zachęcenie polskich instytucji artystycznych do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami.”

Igor Bojczuk

Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego w Gliwicach w klasie fletu
P. Muszkiety oraz studiów licencjackich na kierunku dyrygentura symfoniczno-operowa w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Brał udział w kursach dyrygenckich z Kerrym Strattonem (Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej we Wrocławiu), z którym pracował nad Suitą „Z czasów Holberga” Edvarda Griega oraz Serenadą G-dur Mieczysława Karłowicza; z Markiem Pijarowskim (Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej we Wrocławiu), z którym pracował nad Symfonią nr 104 Józefa Haydna; z Jos van Immerseelem (Orkiestra Symfoniczna Narodowego Forum Muzyki), z którym miał okazję pracować nad wybranymi symfoniami Beethovena. Jako jedyny Polak zakwalifikował się do międzynarodowego konkursu dyrygenckiego im. Feirt’a Tüzün’a w Turcji, który z powodu epidemii koronawirusa został przeniesiony na październik 2021 roku. Współpracował z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Wrocławskiej NFM, Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej we Wrocławiu,
z którymi wykonywał utwory między innymi: Bacha, Brahmsa, Beethovena, Mozarta, Nielsena, Rimskiego-Korsakowa, Schuberta, Sibeliusa.

„Moim celem zawodowym, a także życiowym jest opanowanie w pełni języka dyrygenckiego gestu, osiągnięcie pełnej kontroli nad orkiestrą poprzez swoją technikę, oraz wysokich rezultatów artystycznych z każdym prowadzonym zespołem” – Igor Bojczuk.

Do pobrania – Ulotka programu „Dyrygent-rezydent” Igor Bojczuk

Afisz programu „Dyrygent-rezydent” Igor Bojczuk