BADACZE MUZYKI

Comiesięczne audycje edukacyjne wyjazdowe.
To oferta dla szerokiego grona odbiorców na terenie całego województwa lubelskiego. Odbywają się w przedszkolach, szkołach i ośrodkach kultury. Audycje prowadzą artyści Filharmonii Lubelskiej, posiadający także doświadczenie pedagogiczne.

„W KRAINIE DŹWIĘKÓW”
30minut

AUDYCJE DLA PRZEDSZKOLI I DZIECI Z KLAS I-III

WRZESIEŃ
„Muzyka i rytm”

PAŹDZIERNIK
„Tajniki ludzkiego głosu”

LISTOPAD
„W narodowym tonie”

GRUDZIEŃ
„Na kolędę czas!”

STYCZEŃ
„Karnawałowe rytmy”

LUTY
„Salon Fryderyka Chopina”

MARZEC
„W marcu jak w garncu”

KWIECIEŃ
„Kwiecień plecień”

 MAJ
„Tuba jak wulkan grająca”

CZERWIEC
„Tram, tam, tam – akordeon mam”

„MUZYKA JEST WSZYSTKIM”
45 minut

AUDYCJE DLA DZIECI Z KLAS IV-VI

WRZESIEŃ
„Muzyka klasyczna od renesansu do baroku”

PAŹDZIERNIK
„Muzyka klasyczna od baroku do współczesności”

LISTOPAD
„W narodowym tonie”

GRUDZIEŃ
„Hej, kolęda, kolęda!”

STYCZEŃ
„Szalony karnawał”

LUTY
„Muzyka polska przełomu XIX i XX wieku ”

MARZEC
„Opowieść o Fryderyku Chopinie”

KWIECIEŃ
„Pieśni i poezja polska”

 MAJ
„Henryk Wieniawski – poeta skrzypiec”

CZERWIEC
„Impresje dźwiękiem malowane”